Nederlands Bijbelgenootschap

Reacties

 • Tom de Bruin

  Tom de Bruin

  Algemeen secretaris van de Adventkerk

  “Keer op keer word ik verrast door de manier waarop oude woorden weer betekenis krijgen in deze nieuwe vertaling; niet omdat de betekenis verandert, maar doordat het taalgebruik aansluit bij mijn belevingswereld. Nu, eindelijk, is de Bijbel zelfs geschikt om op Facebook te zetten: iets wat ik elke dag doe, met verrassende resultaten.”
 • Delien Havinga

  Delien Havinga

  Docent Godsdienst

  “Ik ben enthousiast over de Bijbel in gewone taal. De voorpublicatie heb ik in gebruik in de klas. De stap: wat staat er eigenlijk kan je overslaan. Het is zo lekker begrijpelijk geschreven dat de boodschap heel direct binnen komt! De leerlingen lezen makkelijker zelf in hun Bijbel. Dat bevordert het gesprek. Ik kijk uit naar de complete bijbel!”

 • Jochem Hoekstra

  Jochem Hoekstra

  Docent Godsdienst

  “Vanaf het moment dat ik kennismaakte met de ‘Bijbel in gewone taal’ was ik enorm enthousiast. Eindelijk een Bijbel die voor iedereen gewoon toegankelijk is, in de taal van onze boeken, kranten en tijdschriften. Ik hoop dat hierdoor het schitterende nieuws van onze God nog heel veel mensen mag bereiken.”
 • M.C. de Heer-van Es

  M.C. de Heer-van Es

  Bijbellezer

  “Ik ben zeer lovend over wat ik gelezen hebt. Het wijkt niet af van de gewone Bijbel maar de taal is hedendaags en zeer leesbaar voor iedereen. Dit neem je sneller ter hand omdat het zo vlot en aannemelijk leest. Ik zal de Bijbel in Gewone Taal zeker aanschaffen, voor op de boekentafel die ik in mijn kerk beheer, maar ook voor eigen gebruik.”

 • Peter Sleebos

  Peter Sleebos

  Algemeen voorzitter Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten

  “Wat ik belangrijk vind van deze vertaling is de begrijpelijkheid voor minder ingewijde lezers maar dat tegelijkertijd de inspiratie van de Geest behouden blijft. Bij het lezen van enkele teksten in de Bijbel in Gewone Taal werd ik getroffen door het feit dat het gezag van Gods Woord ook in gewone taal doorklinkt.”
 • Frank Bosman

  Frank Bosman

  Cultuurtheoloog en publicist

  “De BGT doet een bewonderenswaardige poging om de oude verhalen van het Oude en Nieuwe Testament voor een breed publiek toegankelijk te maken. Lezers die het bijbels taalgebruik niet kennen, zullen in deze vertaling een relatief makkelijke ingang tot de Bijbel vinden. Ik ben onder de indruk van deze ‘eerste teksten’. Zodra de volledige vertaling beschikbaar is, ga ik die gebruiken als parallelvertaling naast de NBV in colleges en workshops.”
23456