Nederlands Bijbelgenootschap

Contact

Nederlands Bijbelgenootschap

De Bijbel in Gewone Taal is gemaakt door het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG). Het NBG brengt de Bijbel dichtbij, al 200 jaar. Samen met leden en donateurs maken we het mogelijk dat mensen in binnen- en buitenland de Bijbel ontdekken, ervaren en doorgeven. Dat doen we voor volgende generaties, in andere talen en in nieuwe vormen

Bijbel bestellen