Nederlands Bijbelgenootschap

Reacties

 • Wido van Peursen

  Wido van Peursen

  Hoogleraar Oude Testament, Vrije Universiteit Amsterdam

  “De vertalers van de BGT zijn er uitstekend in geslaagd een bijbel op de markt te brengen die echt door iedereen begrepen kan worden. Een geweldig resultaat! Als bijbelwetenschapper ben ik bijzonder verheugd dat de grote zorg voor de begrijpelijkheid van de vertaling gepaard is gegaan met een eveneens zeer grote zorgvuldigheid om de brontekst zoveel mogelijk recht te doen.”

 • Henk Jan de Jonge

  Henk Jan de Jonge

  Emeritus hoogleraar Nieuwe Testament, Universiteit Leiden

  “Vertalen kan op allerlei manieren, al naar gelang het doel en de doelgroep. Maar de grote vraag is altijd: doet het resultaat recht aan de betekenis van de zinnen en grotere teksteenheden in het origineel? De gewone taal van deze vertaling vereist constant ingrijpende beslissingen en ongewone keuzen. Maar de essentie van wat de grondtekst wil zeggen is steeds zorgvuldig gerespecteerd en optimaal weergegeven.”

 • Jan Renkema

  Jan Renkema

  Emeritus hoogleraar Tekstkwaliteit, Universiteit Tilburg

  “Aanvankelijk was ik nogal sceptisch toen ik hoorde over de Bijbel in Gewone Taal. Was De Nieuwe Bijbelvertaling niet al duidelijk genoeg? Maar al lezend realiseerde ik mij dat een vertaling voor een breed publiek woorden als ‘aanvankelijk’ en ‘sceptisch’ juist moet vermijden. Ik vind deze vertaling een prachtige eerste kennismaking. Gewone taal? Nee, sterke taal!”

 • Marja van Bijsterveldt

  Marja van Bijsterveldt

  Voorzitter Stichting Lezen & Schrijven

  “Ik heb met veel interesse de voorpublicatie van de Bijbel in Gewone Taal gelezen. Ik ben blij dat juist een boek als de Bijbel op deze wijze toegankelijk wordt voor iedereen.”

 • Arjan Lock

  Arjan Lock

  Directeur Evangelische Omroep

  “In de Bijbel laat God zichzelf zien; in Jezus komt hij heel dichtbij ons. Als EO vertellen we graag zijn verhaal, het liefst midden in de samenleving. Zo doet de Bijbel in Gewone Taal het ook. Het is de taal van vandaag, maar met onverminderde zeggingskracht.”

 • Erik Idema

  Erik Idema

  Hoofdredacteur Kind op Zondag & Kind op Maandag

  “Je kunt pas geraakt worden door een verhaal als je er iets van begrijpt. Prachtig hoe de BGT oude teksten toegankelijk maakt voor mensen van nu!”