Nederlands Bijbelgenootschap

Reacties

 • Geert Booij

  Geert Booij

  Emeritus hoogleraar Taalwetenschap, Universiteit Leiden

  “De teksten van De Bijbel in Gewone Taal zijn van een indrukwekkende kwaliteit. Het ideaal om de Bijbel toegankelijk te maken voor nieuwe groepen en generaties lezers zal hierdoor zeker bereikt worden. Het is alsof het stof van de teksten is gewist, waardoor ze de lezer weer veel directer aanspreken. Het NBG heeft zijn missie, na de mooie Nieuwe Bijbelvertaling, opnieuw op een aansprekende manier uitgevoerd.”

 • Karin van den Broeke

  Karin van den Broeke

  Preses van de Generale Synode van de Protestantse Kerk in Nederland

  “Wat een knap evenwicht is er in deze vertaling bereikt tussen recht doen aan de grondtekst en helderheid in de vertaling. In gesprek met jongeren merk ik hoe verschillend de behoeften zijn. Er zijn jongeren die alle finesses van de grondtekst willen leren verstaan. Er zijn ook jongeren voor wie taal een barrière vormt om preciezer naar Bijbelverhalen te gaan luisteren. Met de Bijbel in Gewone Taal is er een prachtige aanvulling op het spectrum aan vertalingen dat we reeds hebben. De teksten zijn direct, concreet en aansprekend.”

 • Erik Jan Tillema

  Erik Jan Tillema

  Godsdienstwetenschapper/redacteur Geloven in Nederland

  “De Statenvertaling blijft mijn voorkeur houden, met haar mooie woorden en zinnen. Maar als ik begrijpelijk wil zijn als medemens, zal ik andere taal moeten gebruiken. Taal die iedereen snapt, taal waarmee je in gesprek kunt gaan. Pas dan heb je een boodschap voor de wereld. Een boodschap die niet alleen goed is, maar ook nog eens goed klinkt.”
 • Jacqueline Evers-Vermeul

  Jacqueline Evers-Vermeul

  Universitair docent Nederlands (Universiteit Utrecht)

  “Begrijpelijk schrijven: een kunst apart, zeker als je tegelijkertijd recht wilt doen aan de grondtekst. De Bijbel in Gewone Taal is zo’n kunststuk. Ik hoop en verwacht dat mensen die hierin lezen, zullen merken dat God ook vandaag de dag spreekt.”

 • Freddy Gerkema

  Freddy Gerkema

  Predikant Nederlands Gereformeerde Kerk (Amersfoort)

  “Ik geniet van de liefdevolle pogingen van de vertalers van de BGT om mensen te bereiken die in het talige gebaat zijn bij directheid en eenvoud. Ik merk steeds dat juist in zo’n vertaling de essentie van de tekst op een nieuwe en bijzondere manier naar voren komt.”

 • Jos Douma

  Jos Douma

  Predikant Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt (Zwolle)

  “Ik vind het belangrijk dat iedereen zelf de Bijbel kan lezen. De Bijbel in Gewone Taal spreekt mij daarom enorm aan. De BGT haalt drempels weg en maakt het lezen gemakkelijker. Dat helpt mensen om de Bijbel te begrijpen. En het helpt mij als predikant om ook in mijn preken gewone taal te gebruiken.”