Bijbelstudies

De Bijbel in Gewone Taal wordt gebruikt in kerken, kringen en op cursussen. Het Nederlands Bijbelgenootschap maakte 5 bijbelstudies om te gebruiken bij u in de kerk.

Drie studies bij Johannes in gewone taal

  • De voetwassing – een bijbelstudie bij Johannes 13 voor jongeren
    In deze studie staat het verhaal van de voetwassing centraal. Jezus zegt in dit verhaal dat wij dit ook voor elkaar moeten doen, het voeten wassen. Maar hoe?
  • Drie manieren van kijken – een bijbelstudie bij Johannes 20 voor jongeren
    De tweede bijbelstudie gaat over Johannes 20:1-18 en heeft als thema ‘zien’. Drie verschillende mensen komen aan bij Jezus’ geopende graf en alle drie zien ze iets anders. Wat zien ze? En wat is het verschil tussen de manieren van zien? Zien en inzicht hebben is niet hetzelfde, dat laat dit verhaal ons zien.
  • The passion van Johannes – een bijbelstudie bij Johannes 18-19
    Deze bijbelstudie gaat over Johannes 18-19, het lijdensverhaal. Johannes’ verhaal verschilt van de andere drie evangeliën. Deze bijbelstudie helpt je te zien welk eigen verhaal Johannes toevoegt aan de andere verhalen. Het is bovendien behulpzaam om het lijdensverhaal te lezen in de context van het hele evangelie volgens Johannes. Dan ontdek je motieven die je interpretatie kunnen veranderen.

Twee overige bijbelstudies