Polls Ga terug naar het overzicht
25 September 2014

Exodus 20: 1-17

 Tien belangrijke regels

1 God gaf de Israëlieten de volgende belangrijke regels.

Regels over het vereren van God

Hij zei: 2 ‘Ik ben de Heer, jullie God. Ik heb jullie uit Egypte weggehaald, en bevrijd uit de slavernij.

3 Vereer geen andere goden. Vereer alleen mij.

4 Maak geen beeld van een mens, of van een dier dat in de lucht, op het land of in het water leeft. 5 Je mag geen beelden vereren of ervoor knielen. Want ik, de Heer, ben jullie God. Ik wil niet dat jullie andere goden dienen.

Als iemand mij ontrouw is en andere goden gaat dienen, zal ik hem straffen. Dan straf ik hem en ook zijn nakomelingen, tot en met de vierde generatie. 6 Maar als iemand mij liefheeft en zich aan mijn regels houdt, zal ik goed voor hem zijn. Ik zal ook goed zijn voor zijn nakomelingen, zelfs voor de duizendste generatie.

7 Spreek mijn naam niet zomaar uit, zonder nadenken. Als iemand dat toch doet, zal ik hem straffen.

8 Vier de sabbat, want dat is een bijzondere dag. 9 Zes dagen mogen jullie werken en bezig zijn met alles wat je moet doen. 10 Maar de zevende dag is een dag die voor mij bestemd is. Dan mag je niet werken. Ook je zoon, je dochter, je slaaf en je slavin mogen niet werken. Je dieren mogen niet voor je werken. En ook de vreemdelingen die in jullie steden wonen, mogen niet werken. 11 Ik heb in zes dagen de hemel en de aarde gemaakt, en de zee met alles wat daar leeft. Maar ik rustte op de zevende dag. Daarom heb ik de zevende dag gezegend. Ik heb er een heilige dag van gemaakt.

Regels over het omgaan met anderen

12 Heb respect voor je vader en je moeder. Dan zul je lang leven in het land dat ik je zal geven.

13 Vermoord niemand.

14 Ga niet vreemd.

15 Steel niet.

16 Vertel bij de rechter geen leugens over iemand.

17 Verlang niet naar iets dat van een ander is. Blijf af van zijn huis, zijn vrouw, zijn slaaf of slavin, zijn koe of zijn ezel, en van al zijn bezit.’