Nederlands Bijbelgenootschap
Blogs Ga terug naar het overzicht
Maria-the Passion op 31 Maart 2015

Ontmoet Maria in The Passion

Maria is misschien wel een van de meest aansprekende figuren uit het passieverhaal. Wie kan zich niet iets voorstellen bij de gevoelens van Maria als ze bij het kruis staat? In The Passion voel je de liefde van Maria voor Jezus, je leeft mee met haar grote verdriet. Je voelt hoe verscheurd ze zich moet voelen als ze haar zoon ziet sterven. Door Maria wordt het lijdensverhaal heel persoonlijk.

Het is opvallend hoeveel verschillende Maria’s er in de evangeliën genoemd worden, juist rond het lijden en sterven van Jezus. Maria was een bekende naam natuurlijk, maar toch noemen Matteüs, Marcus en Lucas Maria uit Magdala en Maria, de moeder van Jakobus en Josef. Beide vrouwen zien Jezus aan het kruis hangen en gaan op zondagochtend naar het graf van Jezus. Johannes noemt nog een andere Maria: Maria, de zus van Lazarus. Zij is de vrouw die een flesje met dure olie over Jezus’ voeten giet. Jezus zegt daarover: ‘Zij moest dit doen. Daarmee heeft ze laten zien wat er gaat gebeuren bij mijn begrafenis.’ Vervolgens vertelt Johannes dat er bij het kruis van Jezus vier vrouwen stonden. Drie van hen heten Maria. Het waren Maria, de moeder van Jezus, Maria, de vrouw van Klopas, en – ze werd al genoemd door de andere drie evangelisten – Maria uit Magdala. Die laatste noemt Johannes opnieuw in het verhaal over Jezus’ opstanding.

Zo komen we tot vijf verschillende Maria’s in de kring rond Jezus. Allemaal kennen ze Jezus van dichtbij. Maar niemand kent hem zo goed als zijn eigen moeder. Maria, de moeder van Jezus, is de meest bijzondere vrouw in de Bijbel. Zij is vanaf het allereerste begin bij Jezus. Op een unieke manier hoort ze dat ze zwanger zal worden van een heel bijzonder kind. Gabriël, een engel, vertelt haar dat haar zoon de Zoon van de allerhoogste God genoemd zal worden. Ze is verbaasd, maar ze dankt God en zingt een prachtig lied.

En helemaal aan het einde van Jezus’ leven is zijn moeder Maria er opnieuw bij. Er reisde een groep vrouwen mee met Jezus en zijn leerlingen. En bij alle vier evangeliën uit de Bijbel staan een paar van die vrouwen bij het kruis. De evangelist Johannes benoemt expliciet dat een van die vrouwen Maria is, de moeder van Jezus. En toch blijft ze op de achtergrond: we horen maar weinig van haar. Johannes vertelt ons alleen nog dat Jezus zijn moeder en ‘de leerling van wie hij veel hield’ als het ware aan elkaar koppelt. Hij zorgt ervoor dat Maria en die leerling elkaar hebben. De leerling neemt Maria vanaf dat moment zelfs in huis. Blijkbaar is er niemand anders die voor haar kan zorgen. Het moet een zwart moment geweest zijn, maar ze blijft niet alleen achter: er wordt voor haar gezorgd.

Herkent u zich misschien ook in Maria? Ze is op de achtergrond aanwezig. Ze valt niet altijd op, maar volgt Jezus toch, van het begin tot het einde. Maria gaat door een zwart moment in haar leven, maar ze is niet alleen. Kijkt u net als ik naar deze bijzondere vrouw in The Passion?

Roelien Smit
Wetenschappelijk medewerker Bijbelgebruik en een van de vertalers van de Bijbel in Gewone Taal.

Reageer

* Verplicht veld