Nederlands Bijbelgenootschap

Voorwaarden

Op het gebruik van bijbelteksten uit de Bijbel in Gewone Taal zijn de volgende gebruiksvoorwaarden van toepassing: 

  • Uit de Bijbel in Gewone Taal mag geciteerd worden tot een maximum van 50 verzen. Bij gebruik altijd de volgende bronvermelding hanteren: deze bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014.
  • Bent u journalist en wilt u meer citeren? Stuur dan uw verzoek naar communicatie@bijbelgenootschap.nl.
  • Kerken mogen in print meer citeren (in redelijkheid). Bij gebruik altijd de volgende bronvermelding hanteren: deze bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014.
  • Andere organisaties (bijvoorbeeld uitgevers) die teksten uit de Bijbel in Gewone Taal willen gebruiken en daarbij het maximum van 50 verzen overschrijden, dienen daarvoor officieel toestemming te vragen via communicatie@bijbelgenootschap.nl.
  • In sommige gevallen (bij citeren van meer dan 50 verzen) geldt de verplichting tot betaling van royalty. Bijvoorbeeld in geval van commerciële uitgaven of andere publicaties die tegen betaling worden verkocht.