Nederlands Bijbelgenootschap
Producten Ga terug naar het overzicht

Hoe vertaal je de Bijbel in gewone taal?

Het boek ‘Hoe vertaal je de Bijbel in gewone taal?’ gaat dieper in op de uitgangspunten, keuzes en dilemma’s van de makers van deze nieuwe bijbel.

Lees alvast 10 bladzijdes uit het boek

Aan de verschijning van de Bijbel in Gewone Taal zijn jaren van vertaalwerk voorafgegaan. Dit boek geeft inzicht in het vertaalproces. Het is bedoeld voor iedereen die persoonlijk of beroepshalve geïnteresseerd is in de achtergronden van de vertaling. Auteur is dr. Matthijs de Jong, werkzaam als nieuwtestamenticus bij het Nederlands Bijbelgenootschap. Hij heeft als vertaler meegewerkt aan de Bijbel in Gewone Taal.

Bestellen

Prijs € 14,95
ISBN 978-90-8912-084-7

Bestellen