Pers

Bij persvragen kunt u contact opnemen met het Nederlands Bijbelgenootschap en vragen naar dhr. Peter Siebe: (06) 33087962. Of stuur een mail naar: psiebe@bijbelgenootschap.nl.

Citaten uit de Bijbel in Gewone Taal gebruiken? Lees hier de voorwaarden.

Persberichten

Logo’s en foto’s Bijbel in Gewone Taal

Achtergrond

Nederlands Bijbelgenootschap

De Bijbel in Gewone Taal is gemaakt door het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG). Het NBG brengt de Bijbel dichtbij, al 200 jaar. Samen met leden en donateurs maakt het NBG het mogelijk dat mensen in binnen- en buitenland de Bijbel ontdekken, ervaren en doorgeven. Voor volgende generaties, in andere talen dan het Nederlands en in nieuwe vormen.

Nederlands Bijbelgenootschap Bezoekadres: Zijlweg 198, 2015 CK Haarlem Postadres: Postbus 620, 2003 RP Haarlem Telefoon: 023 – 514 61 46 E-mail: info@bijbelgenootschap.nl

Persinformatie Bijbel in Gewone Taal

Op 1 oktober 2014 is de Bijbel in Gewone Taal gepresenteerd. Deze vertaling maakt de Bijbel begrijpelijk voor een zeer breed lezerspubliek. Het is de duidelijkste vertaling van de Bijbel die ooit in het Nederlands is gemaakt.

Begrijpelijk

Tussen 2006 en 2014 heeft het Nederlands Bijbelgenootschap gewerkt aan de Bijbel in Gewone Taal. Het doel: een vertaling die begrijpelijk is voor zoveel mogelijk lezers. Steeds meer lezers hebben moeite om de taal van de Bijbel te begrijpen. Bovendien vinden veel mensen het prettig om de Bijbel te lezen in taal die direct en duidelijk is. Er is behoefte aan een vertaling waarin de taal geen drempel is, maar juist helpt om de tekst te begrijpen. Dat is wat de Bijbel in Gewone Taal wil bieden.

Gewone taal

Gewone taal is de taal die we dagelijks gebruiken als we iets vertellen of uitleggen. Het gaat om woorden die algemeen bekend zijn. En de begrijpelijkheid van de Bijbel in Gewone Taal gaat verder: De zinnen zijn helder opgebouwd en niet te lang. Er is samenhang tussen de zinnen, en de informatie staat in een logische volgorde. De tekst is ingedeeld in korte stukken, en boven elk stukje staat een kop. Zo zie je onmiddellijk waar de tekst over gaat. De Bijbel in Gewone Taal is een volwaardige vertaling van de Bijbel. Het is een eerlijke weergave van de brontekst, die duidelijk én aansprekend is. Dit doel is bereikt dankzij een verantwoorde en goed onderbouwde vertaalmethode.

Dichtbij

De Bijbel in Gewone Taal wil iets bieden dat er nog niet is in het Nederlands: een vertaling die iedereen directe toegang geeft tot de Bijbel. Dankzij deze vertaling kan iedereen meedoen. Iedereen kan de tekst begrijpen en erover meepraten. Bovendien blijkt de Bijbel in Gewone Taal een vertaling die lezers op een bijzondere manier weet te raken. De gewone, heldere taal van deze vertaling blijkt een krachtig middel om de bijbelse teksten over te laten komen. De directheid en vertrouwdheid van gewone taal brengt de tekst dichtbij.