Achtergrondartikelen

Op deze pagina vindt u verdiepende artikelen over de Bijbel in Gewone Taal.

De Bijbel voor lezers van nu, Matthijs de Jong en Clazien Verheul
Een whitepaper over de Bijbel in Gewone Taal. Over de vertaling van de Bijbel voor een groot publiek, veranderde leescultuur, behoefte aan toegankelijke teksten, heldere communicatie en begrijpelijke taal.

Het Woord of Gods Zoon?, Matthijs de Jong
De Bijbel in Gewone Taal maakt opvallende keuzes. Bijvoorbeeld in Johannes 1:1 en 1:14, waar in het Grieks de term ho logos staat. De traditionele weergave daarvan is: het Woord. De Bijbel in Gewone Taal kiest voor:Gods Zoon. De openingszin van het Johannesevangelie luidt in de Bijbel in Gewone Taal: ‘In het begin was Gods Zoon er al.’

Genesis 1:2 in de Bijbel in Gewone Taal, Matthijs de Jong
De vertaling van Genesis 1:2 in de Bijbel in Gewone Taal roept veel reacties op. Waar is de Geest van God gebleven? Waar komt die hevige wind vandaan?

Bible in Plain Language, Matthijs de Jong
Het Nederlands Bijbelgenootschap, de maker van de Bijbel in Gewone Taal,  is onderdeel van de United Bible Societies. Om de Bijbel in Gewone Taal aan andere landen te kunnen presenteren, is een Engelstalige folder gemaakt.

De heiligheid van de Bijbel zit in de inhoud, De Wekker
Over de keuzes die zijn gemaakt tijdens het vertaalproces en hoe deze vertaling kan functioneren bij de opvoeding.

Parels voor de varkens, Matthijs de Jong
Hoe is een van de bekendste Bijbelteksten ‘Parels voor de zwijnen’ vertaald naar gewoon, duidelijk Nederlands?

De Bergrede, Matthijs de Jong
Het echte geluk is voor… Zo klinkt een stukje uit de Bergrede in gewone taal. Bijbelvertaler Matthijs de Jong heeft hier een preekschets over gemaakt. Predikanten kunnen dit artikel gebruiken ter inspiratie van een preek op Nationale Bijbelzondag.

De Bijbel in Gewone Taal is een vertaalstap, geen theologie, Stefan van Dijk
Een toelichting bij de vertaling van Openbaring 1:10. In dat vers wordt verteld dat Johannes, op Patmos, een droom krijgt. In de BGT staat dat hij die droom kreeg ‘op een zondag, de dag van de Heer’. Bijbelvertaler Stefan van Dijk legt uit waarom dit zo vertaald is, wat het betekent, en vooral ook wat het niet betekent.