Nederlands Bijbelgenootschap

Ontmoetingen

Lezen wordt ontmoeten

Acht verschillende bijbellezers vertellen over hun persoonlijke ontmoeting met bijbelse personen.