Nederlands Bijbelgenootschap

Reacties

 • Bert van Leeuwen

  Bert van Leeuwen

  EO-presentator

  “In mijn tv werk ben ik er altijd bijzonder gebrand op, praten in begrijpelijk Nederlands. Onze programma’s zijn namelijk voor iedereen. Dus politci, medici, wetenschappers, theologen, ik dwing ze het liefst om hun vakjargon achterwege te laten en de antwoorden te geven in normale, begrijpelijke taal. Laten we eerlijk zijn, het is ook een verademing als ingewikkelde en belangrijke zaken worden uitgelegd in ‘gewonemensentaal’. En wat voor onze programma’s betreft, geldt nog meer voor de Bijbel. Gods Woord is er voor iedereen, en dan mag het niet zo zijn dat er een hoop mensen afhaken omdat het te moeilijk, te onbegrijpelijk is. Daarom ben ik heel blij met de Bijbel in Gewone Taal.”

 • Herman van Rompuy

  Herman van Rompuy

  Scheidend voorzitter van de Europese Raad

  “De Bijbel ademt het sakrale of heilige uit. Dat sakrale moet met schroom worden benaderd, en mag niet worden ontluisterd. De Bijbel in Gewone Taal bewaart dat aspect perfect. Meer nog, het kan opnieuw toegang geven tot het sakrale. De gewone taal als initiatie in een ‘buitengewone’ werkelijkheid.”

 • Sybrand Buma

  Sybrand Buma

  CDA-fractievoorzitter

  “De Bijbel in Gewone Taal is de beste reden om de Bijbel opnieuw te lezen.”

 • Arjan Plaisier

  Arjan Plaisier

  Scriba van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland

  “Een bijbelvertaling die zo direct binnenkomt, dat je helemaal wakker wordt. Een vertaling waarin je echt wordt meegenomen en soms zelf meegesleurd. Dat is de Bijbel in Gewone Taal. Een bijbel jong en vurig, die we in vele handen wensen. Als een zegen. Of in gewone taal: als een boek dat gelukkig maakt.”

 • Coen Abbenhuis

  Coen Abbenhuis

  Directievoorzitter KRO-NCRV

  ‘‘Samen op de wereld’ is de slogan van de NCRV. Ik zie de Bijbel in Gewone Taal ook als een ‘samen’: een bijbel die voor iedereen toegankelijk en begrijpelijk is, een verbindende factor in een polariserende samenleving. Goed dat er in deze tijd juist zo’n vertaling uitkomt.”

 • Tjaard Barnard

  Tjaard Barnard

  Rector van het Remonstrants Seminarium

  “Wat een geweldige vertaling, de Bijbel in Gewone Taal! Eindelijk een vertaling zoals die moet zijn. Direct duidelijk wat er staat en voor iedereen te begrijpen. Heel verantwoord en tegelijkertijd heel toegankelijk. Ik ga hem zeker gebruiken in kerkdiensten.”

12345