Nederlands Bijbelgenootschap

Audio

In het radioprogramma Schepper & Co (van de NRCV) zijn vier passages voorgelezen uit het Lucas-evangelie.

Lucas 1:8-25

Lucas 1:26-44

Lucas 2:1-21

Lucas 1:45-66