Nederlands Bijbelgenootschap

Contact

© Nederlands Bijbelgenootschap

De Bijbel in Gewone Taal is gemaakt door het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG). Het NBG brengt de Bijbel dichtbij, al 200 jaar. Samen met leden en donateurs maken we het mogelijk dat mensen in binnen- en buitenland de Bijbel ontdekken, ervaren en doorgeven. Dat doen we voor volgende generaties, in andere talen en in nieuwe vormen.

Persinformatie

Volg ons op

Bezoekadres: Zijlweg 198, 2015 CK Haarlem
Postadres: Postbus 620, 2003 RP Haarlem
Telefoon: 023 – 514 61 46
E-mail: info@bijbelgenootschap.nl
Website: www.bijbelgenootschap.nl

Bijbel bestellen