Blogs Ga terug naar het overzicht
Tom de Bruin op 8 September 2014

Moeten we daarvoor naar het ziekenhuis?

Tom de Bruin

Daar sta je dan. Als net begonnen predikant, gewapend met de Schrift, barstend van de academische nuance, vóór het huis van een gezin. Binnen wacht een tweetal jongeren op de bijbelstudie van de predikant.

Thuis heb je al hevig nagedacht waar je het over gaat hebben en — nog veel belangrijker — welke bijbel je meeneemt. De NBG 1951-vertaling is voor tieners onbegrijpelijk, de Groot Nieuws Bijbel  helaas ook. De Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) is beter, maar nog steeds een uitdaging en Het Boek staat weer zo ver van de brontekst. Toch maar de NBV onder de arm. We gaan het hebben over regels, dat spreekt die jongelui vast aan.

De bijbelstudie gaat redelijk, Exodus 20 en Matteüs 25 vliegen voorbij. Theologische nuance blijkt moeilijk, maar de teksten zijn begrijpelijk. En dan komen we aan bij Ezechiël 36:26. De tiener begint te lezen: ‘Ik geef jullie een nieuw hart, een nieuwe geest zal over jullie komen.’ Haar stem klinkt aarzelend, maar ik snap niet waarom. De taal lijkt simpel. Zij gaat verder: ‘Het hart van steen zal ik uit je lichaam verwijderen en ik zal je er een warm kloppend hart voor teruggeven.’ Beide tieners kijken verward, ik vraag wat ze van die zinnen denken.

‘Is er iets mis met mijn hart?’ vraagt de een. ‘Moeten we dan naar het ziekenhuis?’ vervolgt de tweede, en: ‘Ik ben bang voor naalden!’. ‘Maar onze harten zijn toch van vlees, niet van steen?’ roept de eerste. ’Hè, ik snap er niets van!’ concluderen ze.

Twee simpele zinnen, maar blijkbaar onbegrijpelijk. Het duurt een aardige tijd om ze van hun chirurgische associaties af te brengen en aan Romeinen 12 kwamen we helaas niet meer toe. Later leerde ik mijn les: leg eerst uit wat een metafoor is, voordat je Ezechiël openslaat. Dat hielp, maar Ezechiël was allerminst direct bruikbaar.

Ik kijk uit naar mijn eerste bijbelstudie met de Bijbel in Gewone Taal onder mijn arm. Naar het moment dat wij Ezechiël kunnen openslaan en samen lezen: ‘Ik zal ervoor zorgen dat jullie mij weer dienen en liefhebben. Jullie zullen niet langer ongehoorzaam zijn aan mij, maar weer doen wat ik wil. Mijn geest zal in jullie zijn, en jullie zullen je houden aan mijn wetten en regels.’ Geen harten, geen chirurgische ingrepen. Gewoon leesbaar, duidelijk, en boven alles direct bruikbaar.

Ik ben benieuwd naar de wazige spiegel van 2 Korintiërs 3, benieuwd naar de vruchten van Johannes 15, en helemaal benieuwd naar het doden van de zondige wil in Romeinen 8! Zijn deze teksten straks ook direct bruikbaar?

Naar welk vers ben jij benieuwd?

Ds. Tom de Bruin is een van de gastbloggers op bijbelingewonetaal.nl. Hij is algemeen secretaris van het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten, zie www.adventist.nl.

3 reacties

  1. Het zou heel handig zijn voor jongeren met autisme, die veel (van de dingen uit de bijbel) letterlijk nemen. Echter niet alles is te verwoorden op een andere manier, zonder dat het een andere betekenis krijgt. Uitleg blijft heel belangrijk.

  2. Natuurlijk vind ik begrijpelijke taal ontzettend belangrijk. Maar als jongeren een spreekwoordelijk ‘hart van steen’ niet meer begrijpen, maak ik me ernstig zorgen over de kwaliteit van ons onderwijs. Ik zou het een enorme verschraling vinden als de talloze metaforen om die reden uit de bijbel worden ‘vertaald’. Je snoeit er zo alle kleur en smaak uit.

    1. In de Bijbel komen veel metaforen voor. Deze bijbelse beeldspraak is verweven met de toenmalige cultuur. Daardoor is het voor lezers van nu vaak moeilijk te begrijpen. Het gevolg is dat veel teksten niet begrepen worden, of verkeerd worden opgevat. Neem een zin als ‘al verhief ik mij op de vleugels van de dageraad’, uit Psalm 139:9. In bijbelse tijden werd dit beeld begrepen, maar voor de huidige lezer is het duister.
      Vertalingen die alle beelden handhaven, zijn er al. Met de Bijbel in Gewone Taal komt er iets nieuws: een vertaling die altijd kiest voor duidelijkheid. De bijbelse beelden worden daarin, waar mogelijk, bewaard. Soms worden ze verduidelijkt, en soms wordt de betekenis ervan direct weergegeven. De Bijbel in Gewone Taal volgt een doordachte aanpak, die uitgebreid wordt toegelicht in het boek dat binnenkort over deze vertaling verschijnt: Hoe vertaal je de Bijbel in gewone taal?

Reageer

* Verplicht veld